AKTUELLT

SCEN DEMON är en fri scenkonstgrupp med bas i Stockholm. Vi arbetar just nu med vår nästkommande produktion vilken kommer ha premiär under vårterminen 2020. Mer info framöver!