2021: (VOX DEMON) PARASITER/MUTUALITER

VOX DEMON är SCEN DEMONS plattform för ljud- & radioteaterverk. Verken finns tillgängliga på scen demons webbplats.

Parasitism kallas det tillstånd av samexistens där maktförhållandena mellan två eller flera livsformer går ut på att en överlever på den andras bekostnad. Som till exempel en fästing, vissa typer av svampar och virus. I singular brukar vi kalla dessa exempel för parasiter.

Mutualism däremot betecknar ett tillstånd där två eller flera livsformer överlever tack vare varandra och där alla på något sätt vinner på situationen. Som bakteriefloran i din mage och du, blommor och bin, eller en familj.

Det finns i dagsläget inget ord för den individuella organism som ingår i ett mutualistiskt system, men kanske skulle det kunna heta mutualit.

Tre stycken från varandra fristående konstnärliga team har på varsitt håll skapat en kort radioteaterpjäs med utgångspunkt i ett givet tema. Teamen har arbetat med stor konstnärlig frihet och ingen annan egentligen kreativ auktoritet över sig annat än att de vid ett antal tillfällen under processen sammanträffat och delat med sig av och diskuterat varandras pågående arbeten.

Verken är mellan 10-15 minuter långa, som ett slags dramatisk novell ungefär. SCEN DEMON publicerar nu, under tre veckor, ett avsnitt i veckan för allmänheten att lyssna på. Dessa finns tillgängliga på plattformen Soundcloud och scendemon.com. Alla avsnitt går dessutom att ladda ned för sig om en föredrar det.

Lyssna gärna i hörlurar. Mycket nöje!

Producenter: Olle Eriksson & Alexander Charlamov
Art direction: Ottie Marusarz & Maximilian Ehrling

Särskilda tack till: Sofia Bekken & Florabaren

Projektet PARASITER/MUTUALITER har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet,
och med ekonomiskt stöd från Svante Bergströms Teaterstiftelse.

A Guided Descending
En gemensam nedstigning ner genom ytan, ner under jorden. Där hittar vi Annika, ihoprullad på en säng. Hon försöker sova, men det går inte.

Medverkande: Aleksandra Gazibaric, Margareta Hallqvist, Niklas Ejnar & Klara Jutterdal Ljuddesign & musik: Nora Wieser
Manus & regi: Klara Jutterdal

En objuden gäst
Oscar vaknar ännu en natt av obehagliga mardrömmar. Gnagande småkryp har förföljt honom länge nu och hotat med att äta upp honom inifrån, men i natt får han även annat besök. Det som till en början verkar som ett kärt återseende blir till sist en bekräftelse på att allt inte är som det ser ut.

Medverkande: Olle Eriksson, Amanda Segui & Emelie Karlsson
Ljuddesign: Joakim Ahlström
Manus & regi: Fanny Furberg

Ensamhet dödar!
Den som är ofrivilligt ensam alltför länge riskerar att drabbas av en särskild sjukdom, som förutom att döda tar ifrån en synen och färgar svetten svart. Simon, som varit anställd inom ett statligt försök att motverka sjukdomen, söker upp en drabbad som han av något skäl inte kan släppa.

Medverkande: Fabiola Cruz, Åsa Dahlgren & Petter Wedendal
Ljuddesign och musik: Jacob Lahovary Olsson
Manus: Alexander Charlamov
Regi: Alexander Charlamov & Jacob Lahovary Olsson